มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางฤทัยชนก โพธิ์งาม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Director of Office of President

“เป็นหน่วยงานคุณภาพด้านบริหารจัดการเชิงบูรณาการและให้บริการอย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

แผนและผลการดำเนินงาน


ข่าว/กิจกรรม


Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 203 ครั้ง
  • ปีนี้ : 208334 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 208346 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ