มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สายตรงผู้อำนวยการ

สายตรงผู้บริหาร

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานรอธิการบดี
......................................................................................
โทรศัพท์ : 081-759-2075
 
 
 

 

 
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 5
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
สำนกงานอธิการบดี 
โทรศัพท์  :
  0 3570 9083
โทรสาร  :  0 3570 9105
 


2377 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 39 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1567 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1603 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 216509 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ