มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประเมินและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมิน   ผลการประเมิน

 

 

 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2565 (มิถุนายน 2565 - พฤษภาคม 2566) 

   

การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  Publish 7 พ.ย. 66

 

การจัดทำแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566  Publish 7 พ.ย. 66
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน : การบริการ แบบกัลยาณมิตร

 

 
     
 
     

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2565
     
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2564
     
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2563
     
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562


5030 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 56 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4523 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18355 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233261 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ