มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด | 4810 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มหนังสือราชการ | 5490 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หนังสือแจ้งเวียน | 4635 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คลังความรู้ สำนักงานอธิการบดี | 213 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การจ่าหน้าซองจดหมายฝากส่งไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย | 171 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ | 91 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ตัวอย่างการลงนามในหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 139 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ และระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร | 45 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 45 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3496 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8777 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223683 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ