มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
  แผนบริหารความเสี่ยง
   
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
   
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
   


190 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 35 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 130 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6871 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 6883 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ