มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

      พลตำรวจโทธนาศักดิ์  ฤทธิเดชไพบูลย์    ประธานกรรมการ
                                    

    อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

    ศาสตราจารย์ปราโมช  รังสรรค์วิจิตร      กรรมการ
    

    คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

     ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์       กรรมการ        

  • ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิพัฒน์
  • อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ       กรรมการ

     คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

     

     นางฤทัยชนก โพธิ์งาม    เลขานุการ

     รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                   

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล สุขชนะ       ผู้ช่วยเลขานุการ

    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

     

 

 

 147 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 60 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3619 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12236 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227142 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ