มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สอ.

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี4567 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 19 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4792 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5370 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220276 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ