มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 4918 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4522 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18354 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233260 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ