มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

 

ภาพการประชุม

รายงาการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

         - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

         - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมหาวิทยาลัย

 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

       - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

        - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมหาวิทยาลัย

        รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 

        - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

        - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

         รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 

        - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

        - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมหาวิทยาลัย

 

 

 82 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 41 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1569 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1605 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 216511 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ