มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

 

ภาพการประชุม

รายงาการประชุม

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

         - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

         - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมหาวิทยาลัย

 

 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

       - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

        - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมหาวิทยาลัย

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 

        - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

        - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมหาวิทยาลัย

 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 

        - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

        - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมหาวิทยาลัย

 

5. ภาพข่าวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 5) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม  2567 

    ณ  ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

6. ภาพข่าวการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 6) เมื่อวันจันทร์ที่  15 มกราคม 2567 

    ณ  ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  ชั้น 2 อาคาร 5  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

7. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 7) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

    ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

8. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2567 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันศุกร์ที่ 19  มกราคม  2567

    ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

    และห้องประชุมกลาโหม ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 7) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกร

9. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 9) เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มกราคม 2567

    ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

10. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2567 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

      ณ ห้องประชุมสามชุก ชั้น 2 อาคาร 5 คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

11. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2567 (ครั้งที่ 11) เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์  2567

      ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  ชั้น 2  อาคาร 5  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

12. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2567 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 

      ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  ชั้น 2  อาคาร 5  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

13. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2567 (ครั้งที่ 13) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 

      ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  ชั้น 2 อาคาร 5  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 181 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 58 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3617 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12234 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227140 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ