มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือเวียน

กำหนดเลขที่ประจำหน่วยงานของเรื่องหนังสือส่งออก ของโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0656.01/ว274 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 

ขอแจ้งแนวทางการจัดทำหนังสือของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 กันยายน 2566
   
ขอส่งคู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุราชการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ   Publish 18 ม.ค. 65   
  เอกสารแนบ "คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
   


การฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ชำระฝากส่งรายเดือน  
ขอแจ้งการบริการรับเอกสารทางไปรษณีย์ของบุคลากร Publish 19 เม.ย. 66  
ขอแจ้งขั้นตอนการฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ชำระฝากส่งรายเดือน   Publish 29 ธ.ค. 64   
ขอแจ้งขั้นตอนการรับฝากส่งหนังสือให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย   Publish 29 ธ.ค. 64   

   
ขอเผยแพร่แบบฟอร์มหนังสือราชการ    Publish 19 พ.ย. 64      
ขอแจ้งการเพิ่มเส้นทางจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   Publish 16 มิ.ย. 64                                
ขอแจ้งการจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ของรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่   Publish 16 มิ.ย. 64

 
การใช้โลโก้ค่านิยมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ แทรกในรายงานการประชุม  Publish 21 ม.ค. 64
 
   
การใช้โลโก้คุณธรรมอัตลักษณ์ลงในหนังสือราชการ ปี 2566 ขนาด 1.4 ซม.
 

 4681 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 57 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3616 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12233 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227139 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ