มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมิน   ผลการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2565 รอบ 9 เดือน (มิถุนายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

     
 
     
 
     

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2564
     
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2563
     
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562


248 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 132 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6873 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 6885 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ