มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 
  กำหนดการประชุม (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2566   
     
  ประจำปี 2566  
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  
  2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566  
  3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566  
     
  ประจำปี 2565  
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  
  2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  
  3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  
  4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565   
  5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565   
  6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565   
  7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565   
  8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565   
  9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565   
  10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565   
     
  ประจำปี 2564  
     
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
  2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  
  3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  
  4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  
  5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  
  6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
  7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564   
     


4947 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 26 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3477 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8758 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223664 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ