มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การป้องกันการทุจริต (Open Data integrity and Transparency Assessment :OIT)

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 42 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4815 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5393 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220299 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ