มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี

       สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับโล่จากการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม (Green Office)
ประจำปี 2565 ในการดำเนินนโยบาย "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" ในระดับ "ดี" จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

 


นโยบายสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ

 4734 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 26 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4799 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5377 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220283 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ