มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี | 4380 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แผนพัฒสำนักงานอธิการบดี | 4307 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประเมินความพึงพอใจ | 2188 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มหนังสือราชการ | 2246 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) | 2213 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประกันนคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 80 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 50 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1578 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1614 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 216520 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ