มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี | 80 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แผนพัฒสำนักงานอธิการบดี | 28 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 17 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำนักงานอธิการบดี | 15 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 13 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) | 19 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 66 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 161 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6902 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 6914 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ