มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

 


ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์.pdf
1   หนังสือภายนอก   อธิการบดี
2   หนังสือภายใน   อธิการบดี
3   คำสั่ง   อธิการบดี
4   ประกาศ   อธิการบดี
5   หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ   ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง

up 6-3-2524


ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการของ
สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่ แบบฟอร์มหนังสือ ผู้ลงนามในหนังสือ ไฟล์ word ไฟล์.pdf
1   หนังสือภายนอกของ สอ.(งานบริหารและพัฒนาระบบ เป็นเจ้าของเรื่อง)  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
2   หนังสือภายนอกของ สอ. (กบ.เป็นเจ้าของเรื่อง)  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
3   หนังสือภายนอกของ สอ. (กองเป็นเจ้าของเรื่อง)  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
4  หนังสือภายในของสำนักงานอธิการบดี  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
         

up 6-3-2524

 


การใช้โลโก้ราชมงคลสุวรรณภูมิ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  มกราคม 2564


หนังสือ การใช้โลโก้คุณธรรมอัตลักษณ์ลงในหนังสือราชการ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566

 

 

 

 

 Tag : #ระเบียบสารบรรณ2526 # ระเบียบสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม # สำนักงานอธิการบดี # RUS # แบบฟอร์มหนังสือราชการ #

5591 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3614 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12231 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227137 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ