มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางฤทัยชนก โพธิ์งาม

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยสำนักงานอธิการบดี
Director of Office of President

“เป็นหน่วยงานคุณภาพด้านบริหารจัดการเชิงบูรณาการและให้บริการอย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

แผนและผลการดำเนินงาน


ข่าว/กิจกรรม


Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 60 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3511 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8792 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223698 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ