มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

             สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อหารือแนวทางการประเมินรวมทั้งประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินผลงานของอธิการบดี โดยมีพลตำรวจโทธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ อดีตผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
 
 

 

 

 

 

 

Tag : #คณะกรรมการประเมินอธิการบดี #สำนักงานอธิการบดี #ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานข้อมูลจาก : สุปรียา


96 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 45 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1573 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1609 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 216515 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ