มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

         สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่2/2566          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. เพื่อกำหนดตารางการปฏิบัติงาน พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และกำหนดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงาน         
         โดยมีพลตำรวจโทธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ อดีตผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
 ด้วยศาสตราจารย์ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
   
 


Tag : #คณะกรรมการประเมินอธิการบดี #สำนักงานอธิการบดี #ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน

124 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 29 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3757 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17589 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 232495 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ