มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

         สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และกำหนดวันสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในเดือนมกราคม 2567 โดยมีพลตำรวจโทธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ อดีตผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

 Tag : #คณะกรรมการประเมินอธิการบดี #สำนักงานอธิการบดี #ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน

101 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3610 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12227 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227133 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ