มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

        สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่4/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เพื่อกำหนดวันเข้าสัมภาษณ์ในการประเมินผลงานของอธิการบดี

        โดยมีพลตำรวจโทธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ อดีตผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล 32 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

   
   


Tag : #คณะกรรมการประเมินอธิการบดี #สำนักงานอธิการบดี #ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน

40 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 7 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4780 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5358 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220264 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ