มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 


การประชุม

       การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566   
           ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 26 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2110 ครั้ง
  • ปีนี้ : 207818 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207830 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ