มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 4568 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 4550 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำนักงานอธิการบดี | 4462 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 127 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คู่มือตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 71 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 | 168 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 49 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4822 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5400 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220306 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ