มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 4422 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 4402 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำนักงานอธิการบดี | 4351 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 41 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คู่มือตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 17 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 | 26 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 79 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2134 ครั้ง
  • ปีนี้ : 207842 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207854 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ