มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 4507 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี | 4483 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำนักงานอธิการบดี | 4413 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 86 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คู่มือตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 44 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 | 139 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 62 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 538 ครั้ง
  • ปีนี้ : 214024 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214036 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ