มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานอธิการบดี | 4851 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี | 2891 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นโยบายและวิสัยทัศน์ | 4774 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี | 4845 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA | 5275 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 4817 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ | 4457 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติสำนักงานอธิการบดี | 4759 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 4838 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ | 4754 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 217 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5799 ครั้ง
  • ปีนี้ : 14416 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 229322 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ