มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานอธิการบดี | 4642 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี | 2677 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นโยบายและวิสัยทัศน์ | 4555 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี | 4675 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA | 5086 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 4597 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ | 4361 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประวัติสำนักงานอธิการบดี | 4571 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 4631 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ | 4537 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 46 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1574 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1610 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 216516 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ