มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานอธิการบดี | 4461 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี | 2500 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นโยบายและวิสัยทัศน์ | 4420 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี | 4538 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA | 4929 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 4425 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ | 4237 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประวัติสำนักงานอธิการบดี | 4432 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 4463 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ | 4340 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 76 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2131 ครั้ง
  • ปีนี้ : 207839 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207851 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ