มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย | 2268 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สอ. | 4602 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์ สอ. | 2354 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประเมินและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ | 4874 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 25 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3476 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8757 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223663 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ