มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สอ.

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี4603 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 28 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3479 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8760 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223666 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ