มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย | 2179 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สอ. | 4400 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์ สอ. | 2227 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2110 ครั้ง
  • ปีนี้ : 207818 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207830 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ