มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คลังความรู้ สำนักงานอธิการบดี

1. การจ่าหน้าซองจดหมายฝากส่งไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย
    การบริการไปรษณีย์ส่วนกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
    ผู้จัดทำ งานบริหารและพัฒนาระบบ/ศิวพร
     เผยแพร่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 
2. ขั้นตอนการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ  
    ผู้จัดทำ หน่วยตรวจสอบภายใน/บุญญานันท์
         เผยแพร่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567
   


101 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 52 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4825 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5403 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220309 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ