มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คลังความรู้ สำนักงานอธิการบดี

การปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในสำนักงาน
(ช่วยลดมลพิษในอากาศ) สำนักงานสีเขียว
 

ผู้จัดทำ งานบริหารและพัฒนาระบบ / สุปรียา
เผยแพร่ เมื่อวัน 16 กรกฎาคม 2567

เลขที่หนังสือและชื่อย่อหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

    ผู้จัดทำ งานบริหารและพัฒนาระบบ/อุบล
     เผยแพร่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 

 

 

 

 

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ และระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร

    ผู้จัดทำ งานบริหารและพัฒนาระบบ/ชญาธร
     เผยแพร่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 


ตัวอย่างการลงนามในหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ผู้จัดทำ งานบริหารและพัฒนาระบบ/อุบล
     เผยแพร่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 

การจ่าหน้าซองจดหมายฝากส่งไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย
    การบริการไปรษณีย์ส่วนกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
    ผู้จัดทำ งานบริหารและพัฒนาระบบ/ศิวพร
     เผยแพร่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 

ขั้นตอนการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ  
    ผู้จัดทำ หน่วยตรวจสอบภายใน/บุญญานันท์
         เผยแพร่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

 

     

 

       
       
       
       


371 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 58 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4525 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18357 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233263 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ