มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

    เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพการประชุม  Tag : ##rmutsb #งานประชุมRMUTSB #สำนักงานอธิการบดีRMTSB #กกบหRMUTSB.PDRMUTSB #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักงานอธิการบดี #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1cdHUi_YMp50QjOOTI3dkojBsnSoVPzsZ?usp=sharing62 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 58 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3617 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12234 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227140 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ