มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

                สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #งานประชุมRMUTSB # จัดประชุมสำนักงานอธิการบดี # กกบหRMUTS #ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=634600175512561&set=pcb.634601468845765

ข้อมูลจาก : สุปรียา และ ชญาธร


191 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 46 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4513 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18345 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233251 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ