มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ครั้งที่พิเศษ/2567 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

     เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ/2567 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา Tag : ##rmutsb #งานประชุมRMUTSB #สำนักงานอธิการบดีRMTSB #กกบหRMUTSB.PDRMUTSB #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักงานอธิการบดี #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1XQSC8AedHuE6r9ygAC7H_-cpiJ0OZ8O2?usp=sharing32 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 46 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3605 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12222 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227128 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ