มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

                  รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Tag : ##rmutsb #งานประชุมRMUTSB #สำนักงานอธิการบดีRMTSB #กกบหRMUTSB.PDRMUTSB #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักงานอธิการบดี #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : supreya


79 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 69 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 164 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6905 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 6917 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ