มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

                  รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Tag : ##rmutsb #งานประชุมRMUTSB #สำนักงานอธิการบดีRMTSB #กกบหRMUTSB.PDRMUTSB #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักงานอธิการบดี #มทร.สุวรรณภูมิเอกสารแนบ : cf20230117170145.gif

ข้อมูลจาก : supreya


4464 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3519 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8800 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223706 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ