มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (กก.สอ.)

ประจำปี 2564


ประจำปี 2563


ประจำปี 2562

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

 


 ประจำปี 25614424 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 72 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3523 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8804 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223710 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ