มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

             เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพการประชุม  

สามารถดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่

 83 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 50 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3609 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12226 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227132 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ