มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567

                 

               เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

RMUTSB
PRESIDENT
Office of the President

 
 


Tag : #RUS # ราชมงคลสุวรรณภูมิ # RMUTSB # งานประชุมRMUTSB # สำนักงานอธิการบดีRMTSB # จัดประชุมสำนักงานอธิการบดีข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1GyvLgVBxKUd5xbITLZRCjalqKaTQK4nH?usp=sharing

ข้อมูลจาก : สำนักงานอธิการบดี ชญาธร และ สุปรียา


66 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 36 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4809 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5387 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220293 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ