มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

  การประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดย นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร งานบริหารและพัฒนาระบบ และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้ให้ความรู้และแนวนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด และนำไปปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567Tag : #ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี # สำนักงานอธิการบดี # ข่าวประชาสัมพันธ์

164 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 18 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3661 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12278 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 227184 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ