มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

           สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยมี อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล (อาคาร ๓๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

   


52 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 33 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4806 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5384 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220290 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ