มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

                นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 6/2566  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

   


Tag : #ประชุมหน.สอ. # ข่าวการประชุมสอ.ข้อมูลจาก : สุปรียา


75 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 21 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3472 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8753 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223659 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ