มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

                  นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

   


Tag : #ข่าวการประชุม #rmutsb #สำนักงานอธิการบดีrmutsb #ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสอ.ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=610723064566939&set=pcb.610723214566924

ข้อมูลจาก : สุปรียา


142 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 53 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4520 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18352 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233258 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ