มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สอ.ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

                       สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมด้วย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ และอาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

   

 Tag : #งานประกันคุณภาพภายใน #แผนประกันคุณภาพ #ประกันสำนักงานอธิการบดีข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=584758753830037&set=pcb.584761297163116

ข้อมูลจาก : สุปรียา


2185 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 57 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4830 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5408 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220314 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ