มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

                   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2566          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  เป็นการรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 รอบ 12 เดือน และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

ภาพการประชุมTag : #rmutsb #ข่าวประชาสัมพันธ์ #ข่าวกิจกรรม #กองกลาง #gad.rmutsb. #ประกันคุณภาพสอ.เอกสารแนบ : cf20230622144342.png2245 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 54 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4521 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18353 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233259 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ