มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมราชมงคลรักษ์โลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนาน 2566

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมราชมงคลรักษ์โลก โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
1.แยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง เช่น ทิ้งขวดพลาสติก ลงถังขยะสีเหลือง ซึ่งเป็นถังขยะประเภทรีไซเคิล
2.ร่วมกันจัดเก็บขวดน้ำ ขวดพลาสติก รวบรวมไปขายที่ธนาคารขยะ เพื่อนำรายได้มาใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน
3.ปิดไฟ หลังเลิกใช้งาน เปิดไฟเท่าที่จำเป็น
4.ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาพักกลางวัน
5.ถอดปลั้กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกวันหลังเลิกงาน
 
 
   
   


Tag : #rmutsb #งานประชุมRMUTSB #สำนักงานอธิการบดีRMTSB #กกบหRMUTSB.PDRMUTSB #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักงานอธิการบดี #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=693032972629352&set=pcb.6930331759626652184 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 45 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4818 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5396 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 220302 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ