มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

                    นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 3/2566  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

ภาพการประชุม
Tag : #ข่าวการประชุม #rmutsb #สำนักงานอธิการบดีrmutsb #ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสอ.

24 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 59 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 154 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6895 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 6907 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ