มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รับการนิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

                   สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ รับการนิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมจากคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม) เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมความดี / โครงการคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566  

 

 Tag : #ITARMUTSB #PDRMUTSB #มหาวิทยาลัยคุณธรรม #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักงานอธิการบดี #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=545359774436602&set=pb.100068877533336.-2207520000.4464 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 58 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4525 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18357 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233263 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ