มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอ. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

                    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566          เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 320317 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  เป็นการรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 รอบ 9 เดือน 

ภาพการประชุม2372 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 36 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4503 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18335 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233241 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ