มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3/2567

 

การประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีการศึกษา 2566

                

                 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3/2567         เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  เป็นการรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566 รอบ 12 เดือน 

 

ข้อมูลจาก : สุปรียา


14 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 24 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3752 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17584 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 232490 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ