มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมการนำเสนอบริการตู้ไปรษณีย์ดิจิทัลภาครัฐ (Digital Postox) ภายใต้บริการ Protmpt Post

 

     

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมนำเสนอบริการตู้ไปรษณีย์ดิจิทัลภาครัฐ (Digital Postbox) ภายใต้บริการ Prompt Post เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอสเพรสโซ่ เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยไปรษณีย์ไทยแนะนำแอปพลิเคชั่น Prompt Post เพื่อให้เป็นทางเลือกในการพิจารณาใช้งานแก่หน่วยงานราชการภายในจังหวัด เป็นบริการใหม่จากไปรษณีย์ไทย เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับ-ส่ง เอกสารต่างๆ จากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ กระดาษ ที่จัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์ ณ สถานที่ของผู้รับ สู่รูปแบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้รับสามารถรับข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางตู้ไปรษณีย์ดิจิทัล ซึ่งสามารถเปิดได้จากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น Smart Phone, Tablet มีการให้บริการดังต่อไปนี้

            ๑. มีบริการตู้ไปรษณีย์ดิจิทัล (Digital Postbox) สำหรับ รับ-ส่ง และจัดเก็บเอกสารสำคัญในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบนิเวศที่ปลอดภัย โดยผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บเอกสารสำคัญได้เป็นหมวดหมู่บนระบบ Cloud อาทิ เอกสารใบรับรอง ใบอนุญาต และอื่น ๆ ซึ่งระบบจะรองรับการชำระค่าธรรมเนียมพร้อมดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับรองการชำระเงินทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีการพิมพ์และจัดส่งเอกสาร Time-sensitive ทางไปรษณีย์แบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ผู้รับไม่เปิดอ่านภายในระยะเวลาที่กำหนด

             ๒. มีบริการ Trust Service เป็นบริการสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความแท้จริงของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนและมีระบบ Certificate Authority (CA) สำหรับการลงนามในหนังสือในรูปแบบบุคคล หรือลงนามโดยองค์กร

             ๓. มีระบบพิสูจน์ - ยืนยันตัวตนบุคคล (e-KYC/Authentication) เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ใช้บริการตู้ไปรษณีย์ดิจิทัลและบริการ Trust Service ทุกคนจะต้องผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชั่น Prompt Post หรือที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

 

 

 Tag : #rmutsb #ข่าวประชาสัมพันธ์ #ข่าวกิจกรรมข้อมูลจาก : สุปรียา


44 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 21 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3749 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17581 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 232487 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ