มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ประจำปี 2567

 


ประจำปี 2566


ประจำปี 2565

         1 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
         2 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565
         3 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565
         4 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
         5 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
         6 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ประจำปี 2564

         1 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
         2 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
         3 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
         4 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ประจำปี 2563

         1 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
         2 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
         3 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
         4 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ประจำปี 2562

         1 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 
         2 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 
         3 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
         4 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 และ
            คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 

         5 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
         6 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 

 


ประจำปี 2561

         1 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561    
         2 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
         3 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
         4 รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561


4888 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 53 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4520 ครั้ง
  • ปีนี้ : 18352 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 233258 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 RUS | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ