ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย | 828 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 | 875 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ | 1117 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 | 208 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การใช้โลโก้ค่านิยมของมหาวิทยาลัย | 369 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ 2564  | 192 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 277 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
หน่วยธุรการและการประชุม สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2562 | 310 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว